Vio Khae Rai 2

วันที่ 07-08-2014

ความสะดวกสบายเหนือระดับตอบรับ Life Style คนรุ่นใหม่กับคอนโดในฝันที่อบอุ่นเหมือนบ้านเน้นความเป็นส่วนตัว